LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Astrologie Dětská

Astrologie

Astrologie

Astrologie zdarma
Rodič a dítě

Rodič a dítě

Rodič a dítě
Ještě připomínám, že se dítě cítí tak, jak bude dále psáno většinou bez rodičovského podnětu. Nejste za jeho minulé bytí odpovědni nyní, ale od současného narození ho usměrňujete.. a v tom je úkol každého rodiče.
Proč máme děti?

Proč máme děti?

Proč máme děti?
Proto máme děti, abychom umožnili přijít čekajícím duchům z oblasti Neviditelného. Aby mohli přejít do Pozemské školy a třídy k dalšímu vývoji.
I my se od dítěte učíme - žít, a zato mu pomáháme, dokud je na nás závislé, přežít! Potřebujeme se navzájem, máme si toho mnoho co vyměnit a srovnat své dlužné karmické úpisy na nulu.
Zdaří se to tentokrát?..
Čas věčný je nekonečný, neboli žádný a to je totéž. Láska Boží čeká, jak se nám zadaří. Je trvalá a neměnná!
Chtění, připout

Chtění, připout

Chtění, připoutanost
„Čiň, jako když nečiníš, buď stejně spokojen když myslíš, že se Ti daří, jako když máš dojem, že se Ti nedaří. To nechej na Bohu“.
 
Je to moudrost, která nás léčí z připoutanosti a závislosti na dětech, lidech, věcech, vlastnostech a očekáváních  .. a tím nás i zbavuje nutného návratu na Zem. Každé chtění vytváří novou Karmu!!
Regrese

Regrese

Regrese
Astrolog duchovní dokáže pohlížet do minulosti Zrozence a nalézt příčiny současných poruch a pozitiv, aniž podrobí Klienta drastickému pokusu regrese (návrat), na nějž někteří reagují šokem. Klient nemusí opakovaně prožít minulé traumatizující stavy, projde si to s astrologem na intelektuální rovině, která je přístupnější všem a není dlouhodobě zatížena emocemi a strachy, osvětlí si příčiny a může upustit od vykolejení sebe z cesty, jakmile sám bude o to usilovat. Tuto část za Zrozence nikdo nemůže naplnit, ani rodič za dítě, ani učitel za žáka. Všichni jsme v boji, se sebou samým. Všichni klesáme pod váhou svého kříže, každý sám. Když mi to dojde, budu rozvíjet v ratolesti ctnosti: trpělivost, harmonie, obětavost, vytrvalost, disciplína, moudrost, laskavost, soucit a tím prospěji i sobě, "odpracuji" si svou vlastní karmu. Protože není možné, aby byly chyby a vina tam vně na jiných.
 
Kdybych byl duši čistou, jako je Nebe, potkával bych bytosti nebeské, nebo ještě lépe, byl bych již v Nebi.
Reinkarnace

Reinkarnace

Reinkarnace
Na poli praktickém pomáhá sestupovat zpět do minulosti, připomenout si chyby charakteru, které nás zavlekly do situací těžkých více i méně a pak se od nich uvolnit. To člověk pocítí tak, že něco nejasného a neurčitého přestává tajemně tísnit a naléhat na duši.
Duše přicházejí

Duše přicházejí

Duše přicházejí
Na svět prožít další lekce. Jsou vloženy do dětských těl, samy nemají pohlaví, tento rozdíl mají jen zapůjčená těla. Věděli to už ve starém Egyptě, viz spisy Herma Trismegista. Totéž říká apoštol Pavel jinak: „není Žid, ani .. ani muž, ani žena, neboť všichni jedno jste v Kristu Ježíši“ .
Každý člověk

Každý člověk

Dharma a karma
Karma našeho současného života je výsledkem všech minulých životů a je jen její malou části, kterou odžíváme. Vše co nyní děláme, nám připraví karmu budoucí. Proto se znovu rodíme, (.. musíš se znovuzrodit! /řekl Ježíš...) do prostředí a mezi lidi, kam nás naše závislosti táhnou. Tam se setkáváme s dřívějšími sourozenci, rodiči i dětmi.. a svými přebytky a dluhy.
Každý život, a to jedině v podobě lidské bytosti, je šanci osvobodit se a očistit duši od nánosů. Až se to jednou povede, budeme jako duchové přebývat na Výšinách plných mnoha odstínů radosti, světla a lásky ..
 
Na Obrázku není příklad dobré Dharmy pro Budoucnost a přebývání v prostoru Nekonečných odstínů lásky.. [ Člověk všechno může, ale ne vše mu prospívá – Bible ] ..
Značka a symbol

Značka a symbol

Značky a symboly
Pro rychlý, jednoduchý a výstižný záznam použijeme často různé značky nejen ZN a Pl ..
Dětský Horoskop

Dětský Horoskop

Roviny náhledu na Dětské horoskopy
  
1. Duchovní sklony, nadosobní ideje
2. Intelektuální projevy
3. Citové potřeby, Psychické jevy, Konflikty
4. Tělesná rovina, Sport
Běžný popis
Tvůrčí sebevyjádření, radost
Kariéra, povolání, nadání
Rodiče, rodina, sourozenci, původ
Zdraví
Dospělost
 
Karma a aspekty

Karma a aspekty

Karma a aspekty
Konjunkce !               alespoň dvě Pl jsou na počátku vývoje. Tohoto postavení dosáhly v karmické Minulosti, jejich energie se nyní násobí.
Kvadratura #               obsahují karmické konflikty, které se nerozplynuly a je nutno je nyní řešit, jinak se to přesune do Budoucnosti. Kvadrát nikdy nedává možnost k plnému využití zúčastněných Pl, neboť ony si přímo překáží, až se vzájemně ruší. To nutí člověka, aby popošel, podněcují ho k řešení. Přesto se o jejich zdárné vyřešení dřív nebo později budeme muset pokusit! Jak to? Přinutí nás k tomu takové situace, do kterých nás to přivede, aniž se tomu budeme moci vyhnout.
Opozice "                   znamená též karmické nedostatky, ale slabší. Nebyly dosud zpracovány a proto je nyní čas, vyřešit je, aby se nemuselo na nich pracovat Pak jednou.. Opozice někdy dovoluje koordinací obou zúčastněných Planet.
Trigon $               umožní vnitřní harmonii, obsahuje vše to, co jsme Kdysi získali, tedy moudrost. Pomáhá nám překonávat protivenství života, čili to, co jsme si způsobili tam, kde máme # a ", někdy i !.
Sextil '                       dávají relativně vnitřní vyrovnanost, obsahuje jistý pokrok, na kterém se dá s malou snahou dobře budovat dál, díky vlastní Minulosti. Pomáhá nám překonávat nepřízně života a najít si příjemné chvíle, zvládat místa své povahy tam, kde ještě zůstaly  #, ", a některé !.
Šesticípá hvězda      konfiguraci v HO (horoskopu),  tzv. Davidova hvězda je u lidí, kteří byli zasvěcenci různého stupně a vykonávali v Minulosti důležité duchovní funkce. Ještě i dnes mají charisma, hluboké psychologické poznatky a rozsáhlé vědění o lidské Duši, které nesmí zneužít pro sebe.
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one