LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Alternativní

Průvodní obráze

Průvodní obráze

Invalidní křeslo
Ne - klasika, něco trochu mimo stereotyp, jinak..
Váza
Váza
Známe i další významnou energii, totiž kosmickou, která k nám přichází z vesmíru. Nejmocnější vliv má Luna. Lidé ji oslavovali, ztotožňovali s některou milovanou bohyní, vznášeli k ní prosby, očekávali od ní pomoc. A Luna se ztotožňovala se stříbrem. Jenže, ptáme se – proč? Existují logické důvody? Je to snad pověra? Sotva! I stříbro, ten obdivuhodný kov, symbol Luny a symbol Milostivé Matky Boží – tají v sobě mocnou energii, vyzařuje ionty, které ničí různé choroboplodné zárodky. Stříbro je léčitel! Již v minulosti se dokázalo, že stříbrná mince, přiložená na spálenou kůži nebo na bolavé místo – působí hojivě, rána nehnisá, nýbrž se urychleně hojí. Stříbrná lžička, vložená do skleničky se závadnou vodou, okamžitě zničí bakterie a voda je nezávadná.

Stříbrná mince, která je vystavena svitu Luny za úplňku, je nejenom talismanem, který anuluje destruktivní vir zla, kletbu, ba i chorobu. Ta mince, která akumulovala svit a ionty Luny v úplňku je zároveň mocným léčivým objektem. Proto doporučuji takto akumulovanou stříbrnou minci vložit na krátký čas do bylinného léčivého čaje, případně do obyčejné, ale magnetizované vody, která je určena k pití jako nápoj. Léčivý účinek je ještě výraznější.

Nabízí se nám totiž staro-nová energie, bez nadsázky řečeno téměř zázračná, která nás nejen dokáže ochránit – preventivně – před různými nemocemi, ale současně i vyvolat proces léčení. A navíc v nás umocňuje a naplňuje nás – opět bez nadsázky lze povědět – magickou mocí …
Oslava jara

Oslava jara

Kdo v duchu pochybuje, kdo je skeptikem, kdo neguje, ochromuje svou vůli, ten se už předem vylučuje z tohoto blahodárného působení. Negace je prudkým jedem ducha, nekoncentruje, nýbrž rozkládá! Bez hluboké víry se sotva dostaví žádaný úspěch. Vždyť každá terapie – i ta „nejzázračnější medicína“ – je nakonec při užití bez víry jen částečně úspěšná, nebo téměř zcela neúspěšná. Prvotním faktorem je „víra v uzdravení“ a „pevná vůle“ dosáhnout vytyčeného cíle – nepochybovat, neváhat, nebýt labilním, nebýt třtinou ve větru se klátící!

Magnety, kterými se hodláte léčit, jsou zvláštním způsobem naakumulovány psychoenergií, Kromě vlastní energie, která z nich vyzařuje, je v nich transformován mocný proud „Ódu“ či fluida, neboli bioenergie senzibila.

Zázrační léčitelé, kteří se tak často u nás střídají, věru nejsou obdařeni takovým mohutným proudem psychoenergie, který může pozitivně působit na to množství lidí. Vyznají se však v psychologii davu, a to velmi kvalitně! Manipulují s vlastní sugescí i s podmanivostí, s autosugescí lidí přítomných na seanci. Gestem, a to poměrně divokým, mocným a mohutným hlasem, výkřiky, zpěvem, hlasitými modlitbami vznítí v citlivých lidech dřímající energii, psychickou sílu, Ten zázračný léčitel je de facto v každém člověku, i když není stejně působivý, ba ani stejný, neboť se liší podle individuality. Ano – psychoenergie je v nás, avšak většinou je utajená, není zjevná, nevidíme žádné její znaky, snad jen pozorujeme mimořádné sny, snad i jevy, které si nedovedeme rozumově vysvětlit. To jsou totiž nevyhraněné symptomy psychoenergie!
Šperk

Šperk

Na přírodní keramice
Ten, kdo chodí s otevřenýma očima a především srdcem – ví mnoho, vidí, porovnává, pozoruje a dedukuje.

Jistě že jsme mnozí slyšeli o „zázračných pramenech“, kde se zjevovala, hlavně dětem, Marka Boží. Kdysi v starověku to byla Isis, Venuše, Hekaté – dnes je to Panna Maria. Jenže vždy je to stejní podstata, bytost nadsmyslová, dárkyně života, Orodovnice a Marka prosících a ponížených, ochranitelka dětí a rodiny. A pod nohou této milující a velebné bytosti prýští léčivý a zázračný pramen. Voda života!
Ta voda je léčivá, ta zdánlivě obyčejná voda v horském pramenu… Uvědomujeme si vůbec, proč ta voda někdy a někoho téměř zázračně vyléčí? Proč na jiného nepůsobí, proč je neutrální?
Magnetická aktivní zóna totiž není stabilní, trvalá a rovnoměrná. Magnetické výrony jsou nepravidelné a nepředvídatelné. A voda, která je nasycena magnetickou energií, se časem neutralizuje. Proto si uvědomujeme, že nemusíme vyhledávat zázračné studánky – tu zázračnou vodu si můžeme připravit sami a můžeme z ní také vařit bylinné a léčivé čaje.
Strop

Strop

Strop
Biomagnetická plasma
Princip je vždy a všude stejný. Plasma! Říká se tomu dar od Boha. Někdo ho nemá. Existují celé lokality ochuzeny o ni (vesnice, městské čtvrti). Tam se vyskytují zhoubné choroby. Věda nachází viníky: cholesterol, nikotin, ekologická katastrofa.. ad. Jistě to tím může být, ale proč pak jinde ne? Nemoc se uchytí tam, kde chybí magnetismus.
Příklad:
Jeden dům a 22 bytů v jednom a 22 bytů v dalším vchodě. V prvním vchodu jsou lidé až do 80 roku věku a jsou zdraví. Ve vedlejším v krátké době 5 lidí umřelo, ostatní někteří mají vážné nemoci.. Proč? První vchod je na aktivní zóně a druhý na pasivní, nemají blahodárný elixír, tedy biomagnetickou plazmu.
Náprava:
Stačilo by v bytě umístit silný magnet nad 2000 Gaussů a nemoci by utekly!
Závěr:
Vše má příčinu a následek, náhoda, za kterou se schováváme a která podpírá něčí logiku, neexistuje.

Doporučení:
Tam kde již různé nemoci jsou, anebo preventivně, umístěte v místnosti silný magnet!
Přidáním magnetické energie utvoříme z pasivní zóny oblast aktivní a choroby tam nemají pak prostor..
Nástěnná hra

Nástěnná hra

Hra na zdi
Věru - existují proslavení lékaři. Jsou vyhledáváni, i když víme, že léčí stereotypně, obdobně jako jiní a přitom jejich úspěchy jsou neporovnatelné. Že by byli lepšími odborníky? Vůbec ne! Léčí stejnou metodou! Jenže - mají něco navíc.
Mají ve vlastním organismu množství zmagnetizované bioplasmy. A tu pacient nevědomky absorbuje! Tím se léčí. Bez vědomí lékaře a bez vlastního vědomí.
Člověk, který je nemocen, obvykle přemýšlí, uvažuje a ptá se: "Proč?" Hledá viníka, hledá ho podle jistých indicií a , Bože, nachází ho všude. Identifikuje ho v potravinách, v genech, ve vodě, ve vzduchu, všude, i když je tajený a neviditelný. Ten lupič, ten těžko polapitelný plenitel tiše, vytrvale a úspěšně pracuje v přísné tajnosti.
I stane se, že náš človíček, který je nemocen, který heká a naříká, se rozhodne, že pojede do přírody na "rekreaci". Žije pouze krátký čas v cizím prostředí a tady - má nenadálý pocit, že je mu lépe, že nemoc ustupuje, že on se uzdravuje ..
Ten pocit je totiž skutečností, nejsou to iluzorní vjemy. Není to autosugesce, ale přísná realita! Jenže o tom už neví, nemá nijakou vědomost, že na něj začaly působit aktivní magnetické zóny - že vy prahlé a sklíčené tělo přímo nasává magnetické proudy.
Geomagnetismus, který vyzařuje ze země, se v těle přeměňuje na biomagnetickou plasmu. To je přesně ten ekvivalent, který rozdává pacientům náš uznaný a věhlasný lékař.

Jinak to je ta velká neznámá - ta úžasná síla, která je již od narození darem v některých individuích, a to jsou ti "zázrační léčitelé", kteří uzdravují buď pouhým slovem, nebo vkládáním rukou, nebo žehnáním..
Doprovodný obr.

Doprovodný obr.

Doprovodný obr.
Je všeobecně známo, že na planetě se nacházejí negativní magnetické zóny, hluchá místa. Nacházejí se porůznu a nerovnoměrně, nejsou stabilní, přemísťují se - tam, kde byly aktivní, nastává pasivita. A je nám i známo, že mnohé tzv. hluché magnetické kaverny obsahují někdy nakolik desítek čtverečních metrů. A chraňbůh když tam žije člověk! Tam si různé nemoci objevily doménu, přímo na to uvolněné místo prchají divokým cvalem, pohodlně se usadí v organismu, kvetou a bují a člověk chřadne, stůně a ....
Lidé tam žijí v tragické oblasti, neboť vakuum, které vzniklo po vyklizení magnetické aktivní zóny, naplňuje katastrofický vír, vyvolávající dokonalou destrukci v organismech. Čili, normálně řečeno, "zhoubné nemoci".
Namísto pozitivního magnetického záření, které tolik potřebujeme k životu a přežití, namísto iontů - snad antiseptických, které usmrcují a odpuzují víry, bakterie a jiné choroboplodné zárodky - organismus v plné míře a bez zábran absorbuje zhoubné protuberance geopatogenních zón. Jsou to zóny, které hledají proutkaři s virgulí. A když snad i objeví obdobné škodlivé místo, přesune se postel a potom .... Sice nás už plně nezasáhne záření ze zlomu půdy a podzemních pramenů, avšak magnetické silokřivky nepřecházejí naším tělem, protože nyní už nemáme magnetické silokřivky a neumístili jsme ani magnet v bytě..

A kdejaká nemoc, i přes ono opatření, velmi zhoubná, ba i banální, napohled arogantní, zabírá náš organismus, v těle se cítí fajn a příjemně, protože nemá protivníka, bují, vzmáhá se a roste, tvrdošíjně vzdoruje tradičním lékům, injekcím a podobně .... Z organismu nerada odchází. Dá se i vypudit, třeba se dá, ale s úžasnou námahou a trpělivostí.
Stále zelený

Stále zelený

Stále zelený
Ionty, které vyzařují z magnetů, mají úžasně blahodárný pozitivní vliv na živé organismy.

Zamysleme se a uvažujme a porovnávejme!
Z hlediska Evropana, který se živí pestrou a téměř nezávadnou stravou, má zeleninu, vitamíny, libové maso, množství bílkovin atd., se zdá, že život Eskymáka, který žije tak blízko geomagnetického pólu Země, by musel být absurdní, nesmyslný. A přece od nepaměti žil a doposud žije za polárním kruhem, nedaleko severního pólu, v těsné blízkosti mocného záření magnetického pole. Živí se pouze tím, co mu poskytuje polární moře, tedy masem ryb, tuleňů a tukem ryb. A jenom v krátkém letním období si jídelníček přilepšuje čerstvými rostlinami, bobulemi, tu a tam rostoucími bylinami a keříky.
Žije a množí se navzdory našim vědeckým teoriím, tezím a hypotézám.
Ten "čaroděj", který mu dovoluje žít v tak nehostinném prostředí, je "magnetismus". Ten, který nám civilizovaným a vševědoucím, někdy chybí. Protože my nemůžeme jen tak migrovat, strhnout dům.. a jít.

Jenže my máme jistou výhodu, magnet se může umístit u nás, přímo v bytě.. A pak jsme na tom stejně dobře, jako kočující Eskymák!
Ne jen banální jako rýma, ale ta která nás mučí a ubíjí naděje, které se podřizujeme a která obdržela náš mandát nebo přímo vladařská privilegia v našem duchu, která hanebně zneužívá a degraduje naši hrdost, víru a lidskost - nu, ta nemoc, ten totalitní okupant našeho nitra, ten parazit, ten agresivní plenitel, kterému se nemíníme vzepřít, necháváme ho v klidu a podvolujeme se mu, ten temný a zlý nepřítel duše i ducha, hubitel těla - naši velkorysou benevolenci hanebně zneužívá.
My - ano, my lidé, my, kdo jsme týráni nemocí, nedokážeme se vzepřít - pouze trpně sledujeme její destruktivní řádění a nevíc, plní skepse, odevzdáváme se pod její jho.
Nemoc je sice náš dvojník, náš druh, jenže nemilý a nezvaný host, kterého nikdo nevítá. A když nás navštíví, když se nám vnutí, ukažme mu východ, cestu ven, pryč, vykažme ho tam, kam patří - mimo zónu našeho těla, do tmy a propasti!
Nemoc je nemilý společník, odporný vetřelec, který nás oddaně provází životem, mučí nás, trápí, skličuje, je naším osudem, vládne terorem a usiluje naši individualitu a identitu dovést k úplnému zničení.
A proto se musíme vzepřít, radikálně a neodkladně, nekompromisně a rozhodně!

Quis ignorant, quod omne malum vindicta sua manet!
Zato čím jsme, jsme se ať už vědomě anebo nevědomky, provinili vůči lidem, přírodě, vyššímu principu, ba i vůči vlastnímu egu, buďme si jisti, že nás zákonitě čeká odplata. Buď ve sféře psychické, nebo biologické. Ale vzdejme se myšlenky hledat příčinu, neupínejme se k tomu nešťastnému bodu - i tak jej pochoval nelítostný čas - nevíme o něm už nic a pociťujeme pouze výčitku a bolest, která se nadále odvíjí z toho již nekonkrétního a již nedefinovatelného ohniska. Hledat onu příčinu je marné a zbytečné plýtvání energie.
Upněme svou pozornost na současnost. Teď tato chvíle, to je podstatné a primární. Vzchopme se bez obav a strachu a vyzvěme svého nepřítele, který se v nás pohodlně usídlil, k nelítostnému souboji.

Vypovězme boj nemoci! Bez tvrdého a nekompromisního boje, bez biče naší vůle a bez oné mocné síly našeho přesvědčení a proudu, který vychází z magnetů, zdá e, je nemoc nedotknutelná, drží se ve svém postavení a žezlo nerada dobrovolně předává.
Zasněžený keř

Zasněžený keř

Zasněžený keř
Zima okolo domu

Zima okolo domu

Zima okolo domu
Pacient se léčí sám v tichém prostředí. Zvuková kulisa, tichá a harmonická hudba je vítána, neboť má blahodárný vliv. Nesmí být rušivá démonická divoká hudba, vyvolávající destrukce, která léčebný proces brzdí, zatímco podporuje rozklad a deformace (metal..)!
Z magnetu, který má sílu nad 2000 Gaussů a který držíte v ruce anebo jej máte položený na těle, pociťujete plynout energii, která proniká tělem. Je to příjemný a hřejivý pocit. Cítíte, jak pomalu plyne, jak Vás zahřívá, jak se koncentruje v orgánu, který je napaden nemocí.
V duchu si opakujete:
"Teď působí magnetická energie, teď mne léčí, jistě mne vyléčí! Začíná celkový útok na nemoc, chci být zdráv, uzdravuji se!"
Nemoc je cizí parazit. Každá je zlo! Každá je léčitelná a vyléčitelná. Není podstatné kdo vás léčí, tím zázračným činitelem a principem je Vaše vůle.
Vůle k uzdravení je prvořadý element. "Magnety léčí a Duch uzdravuje."
Metoda magnetoterapie je úspěšná tehdy, když pacient přijme a zakóduje do svého podvědomí naprosté přesvědčení, že se uzdravuje.
Zimní krajina

Zimní krajina

Zimní krajina
Magnetoterapie není jen mechanická metoda, ale žádá si vůli a ducha pacienta! Musí si silně a mocně přát, aby se uzdravil.
Při aplikaci se pacient natáhne na pevnou podložku, dokonale se uklidní a uvolní a opakuje si v duchu:
"Jsem klidný! Celé tělo mám uvolněné! Celé tělo je vláčné!"
Vdechuje a vydechuje klidně a rovnoměrně! Vyloučí roztěkané myšlenky.
Plně se soustředí na nemocný orgán. Snaží se ho zřetelně vidět při zavřených očích. Ve vědomí si vybaví jeho obraz, vyvine velké úsilí, aby obraz udržel v představě. Když obraz přece jen uniká, vrací se k původní představě znovu a znovu a obraz pozoruje a přitom má jedinou myšlenku; orgán se uzdravuje, už je zdravý..

Poznámka: jestli neumíte koncentraci, naučíte se ji tím, že se bude učit soustředit na jakýkoliv jediný obraz, jehož předmět si prohlédnete. Teprve pak se budete snažit o výše popsanou léčbu.
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one