LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Kdo v duchu - selenoterapie

Oslava jara

Oslava jara

Kdo v duchu pochybuje, kdo je skeptikem, kdo neguje, ochromuje svou vůli, ten se už předem vylučuje z tohoto blahodárného působení. Negace je prudkým jedem ducha, nekoncentruje, nýbrž rozkládá! Bez hluboké víry se sotva dostaví žádaný úspěch. Vždyť každá terapie – i ta „nejzázračnější medicína“ – je nakonec při užití bez víry jen částečně úspěšná, nebo téměř zcela neúspěšná. Prvotním faktorem je „víra v uzdravení“ a „pevná vůle“ dosáhnout vytyčeného cíle – nepochybovat, neváhat, nebýt labilním, nebýt třtinou ve větru se klátící!

Magnety, kterými se hodláte léčit, jsou zvláštním způsobem naakumulovány psychoenergií, Kromě vlastní energie, která z nich vyzařuje, je v nich transformován mocný proud „Ódu“ či fluida, neboli bioenergie senzibila.

Zázrační léčitelé, kteří se tak často u nás střídají, věru nejsou obdařeni takovým mohutným proudem psychoenergie, který může pozitivně působit na to množství lidí. Vyznají se však v psychologii davu, a to velmi kvalitně! Manipulují s vlastní sugescí i s podmanivostí, s autosugescí lidí přítomných na seanci. Gestem, a to poměrně divokým, mocným a mohutným hlasem, výkřiky, zpěvem, hlasitými modlitbami vznítí v citlivých lidech dřímající energii, psychickou sílu, Ten zázračný léčitel je de facto v každém člověku, i když není stejně působivý, ba ani stejný, neboť se liší podle individuality. Ano – psychoenergie je v nás, avšak většinou je utajená, není zjevná, nevidíme žádné její znaky, snad jen pozorujeme mimořádné sny, snad i jevy, které si nedovedeme rozumově vysvětlit. To jsou totiž nevyhraněné symptomy psychoenergie!
17.06.2015 21:04:32
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one