LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Ne jen banální jako rýma, ale ta která nás mučí a ubíjí naděje, které se podřizujeme a která obdržela náš mandát nebo přímo vladařská privilegia v našem duchu, která hanebně zneužívá a degraduje naši hrdost, víru a lidskost - nu, ta nemoc, ten totalitní okupant našeho nitra, ten parazit, ten agresivní plenitel, kterému se nemíníme vzepřít, necháváme ho v klidu a podvolujeme se mu, ten temný a zlý nepřítel duše i ducha, hubitel těla - naši velkorysou benevolenci hanebně zneužívá.
My - ano, my lidé, my, kdo jsme týráni nemocí, nedokážeme se vzepřít - pouze trpně sledujeme její destruktivní řádění a nevíc, plní skepse, odevzdáváme se pod její jho.
Nemoc je sice náš dvojník, náš druh, jenže nemilý a nezvaný host, kterého nikdo nevítá. A když nás navštíví, když se nám vnutí, ukažme mu východ, cestu ven, pryč, vykažme ho tam, kam patří - mimo zónu našeho těla, do tmy a propasti!
Nemoc je nemilý společník, odporný vetřelec, který nás oddaně provází životem, mučí nás, trápí, skličuje, je naším osudem, vládne terorem a usiluje naši individualitu a identitu dovést k úplnému zničení.
A proto se musíme vzepřít, radikálně a neodkladně, nekompromisně a rozhodně!

Quis ignorant, quod omne malum vindicta sua manet!
Zato čím jsme, jsme se ať už vědomě anebo nevědomky, provinili vůči lidem, přírodě, vyššímu principu, ba i vůči vlastnímu egu, buďme si jisti, že nás zákonitě čeká odplata. Buď ve sféře psychické, nebo biologické. Ale vzdejme se myšlenky hledat příčinu, neupínejme se k tomu nešťastnému bodu - i tak jej pochoval nelítostný čas - nevíme o něm už nic a pociťujeme pouze výčitku a bolest, která se nadále odvíjí z toho již nekonkrétního a již nedefinovatelného ohniska. Hledat onu příčinu je marné a zbytečné plýtvání energie.
Upněme svou pozornost na současnost. Teď tato chvíle, to je podstatné a primární. Vzchopme se bez obav a strachu a vyzvěme svého nepřítele, který se v nás pohodlně usídlil, k nelítostnému souboji.

Vypovězme boj nemoci! Bez tvrdého a nekompromisního boje, bez biče naší vůle a bez oné mocné síly našeho přesvědčení a proudu, který vychází z magnetů, zdá e, je nemoc nedotknutelná, drží se ve svém postavení a žezlo nerada dobrovolně předává.
Zasněžený keř

Zasněžený keř

Zasněžený keř
30.03.2012 20:53:12
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one