LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Astrologie Dětská

Astrologie

Astrologie

Astrologie zdarma
Dle Rudhyara

Dle Rudhyara

Dle Rudhyara mohou nastat případy
.. tyto a jiné:.
Pro zralého člověka je astrologie zdrojem poučení a pochopení, cestou k poznání sebe a k nalezení odvahy, být sám sebou. Právě cykly Saturna a Luny nás konfrontují celý život s obrazy otce a matky v naší paměti a my musíme nad nimi v dospělosti zvítězit.
 
Základ však musí předcházet. Jak jim to rodič ulehčí a uvede je do samostatného života, na tom pak závisí samostatnost a úspěšnost človíčka ve světě velkých. Rodič nesmí své děti spoutávat a dusit sebeláskou.. Oni musí mnoho kroků, jako my každý kdysi, nyní (po pubertě, nejpozději po adolescenci) učinit sami a přebírat odpovědnost za své zdary i neúspěchy. To je zocelí a povede ve vývoji a zrání dál.
Cyklus Saturna

Cyklus Saturna

Cyklus Saturna první ze tří
Dítěti se mezi 0 až 28 lety (u někoho i nad 30 let) vytváří „nosič “ výchovou rodiči, uvnitř kultury, společnosti, podmínek. Dítě mívá po toto období pocit, že nesmí být samo sebou.
 
Saturn v Kosmu po prvé obejde Slunce po celé své dráze a aktivuje v našem HO všechny části, všechny domy a ZN a aspekty, neboť tzn, že obešel celý náš HO.
 
Saturn:
je spojen s rozvojem osobnosti po stránce fyzické.
Symbolizuje také společenské a morální zásady, kterým by se měl jedinec podřizovat.
Je symbolem Času, který nyní chápeme chronologicky jako: minulost, přítomnost a budoucnost.
Dává každému Lekce v časových Cyklech.
Planeta pohybující se vesmírem je někdy blíže u některých míst v HO, pak se od nich vzdaluje, aby se zase po oběhu své elipsovité trajektorie přiblížila zpět k oněm místům, její pohyb jde v Cyklickém času. Prostřednictvím takových opakování, ale vždy s vyššími nároky na nás, máme možnost něco z tohoto života dokončit, zopakovat, utvrdit a zlepšit. Tomu říkáme, že v nás krystalizují charakterové ctnosti.
Saturna a Luna

Saturna a Luna

Saturna a Luna – Komplexy
Při nedostatečném působení otce a matky se vyvíjí v malém člověku buď Otcovský, nebo Mateřský komplex, což si dítě nese do dospělosti a to je  problém.
 
Nejprve si uděláme „hrubý rám" obrazu dění, týkající se vašeho dítěte, ale i obecně jeho vrstevníků a jeho přátel. Toto dění nám ukáži právě  Cykly Saturna a Luny, ale i dalších Pl.
Postupně do tohoto rámu zasadíme dalšími texty, individuální zvláštnosti, které jsou specifické jen pro Vaše dítě (zde to nelze, nemám jeho data, můžete si objednat HO s Vašimi otázkami).
 
Saturn, jako symbol otce, reprezentuje toho, před nímž má malé dítě automaticky vrozený respekt, od něhož přejímá kázeň a systém, aby jednou mohlo konstruktivně uplatnit své ambice ve společnosti a pro ni.
Saturn  je spojen s člověkem i po stránce biologické, a to s procesy, které probíhají ve vyvíjejícím se, ale i v dospělém těle.
 
Když je jeden nebo oba rodiče pro dítě nějak neadekvátní, nastává nenápadná porucha, kterou zveme Otcovský a Mateřský komplex (jsou i jiné komplexy), vyvíjí se obvykle od raného dětství.
 
Každý má nějaké komplexy, které zároveň mohou představovat potenciál k většímu nasazení, pohon. KOMPLEX nechápeme jako negativum, pokud ho naše Mysl zvládá.
Saturn otec

Saturn otec

Saturn otec a Luna matka
Na pozadí základních cyklů, které jsou společné všem lidem, se odehrávají naprosto individuální jevy kvůli jinak umístěným ostatním Planetám v Radixu neboli Osobním horoskopu zrození. Postupně se individuality výrazně díky tranzitujícím Planetám odlišuji stále více a více.
Každý člověk se musí zúčastnit podle Universálních požadavků proměn, každý jsme částečkou, která je „podrobena“ vzorci Života a dle něj se dále uskutečňuje k vyšší kvalitě Bytí.
 
Po porodu Luna, prostřednictvím hlavně matky, působí na tělesný a citový vývoj a na jejich změny.
 
Saturn, prostřednictvím otce se stará, aby v nás naučené krystalizovalo a vytrvalo.
 
Před 30 rokem věku role rodičů - vychovatelů skončila a dítě je dospělé.
Etapy vývoje

Etapy vývoje

Etapy vývoje v dětství
Co se to děje s mou ratolestí, bývala taková a teď je . .?!
Vše je v pohybu, vše se vyvíjí, vše se mění nezadržitelně fyzicky k zániku, duchovně k obrození a pevnosti. Duch sílí, tělo slábne, to je život.
                           
Saturn je Pl času, oběhne HO asi za 28 – 31 roků a vrátí se na pozici, kterou má v Radixu. To je první Cyklus a člověk je prověřen ve všech 12 oblastech života na odpovědnost, koncentraci a vytrvalost. Tyto vžité vlastnosti si pak ponese do dalších let svého života a ještě asi 2 x je bude zlepšovat a prohlubovat za tento život.
Rodič a dítě

Rodič a dítě

Rodič a dítě
Ještě připomínám, že se dítě cítí tak, jak bude dále psáno většinou bez rodičovského podnětu. Nejste za jeho minulé bytí odpovědni nyní, ale od současného narození ho usměrňujete.. a v tom je úkol každého rodiče.
Proč máme děti?

Proč máme děti?

Proč máme děti?
Proto máme děti, abychom umožnili přijít čekajícím duchům z oblasti Neviditelného. Aby mohli přejít do Pozemské školy a třídy k dalšímu vývoji.
I my se od dítěte učíme - žít, a zato mu pomáháme, dokud je na nás závislé, přežít! Potřebujeme se navzájem, máme si toho mnoho co vyměnit a srovnat své dlužné karmické úpisy na nulu.
Zdaří se to tentokrát?..
Čas věčný je nekonečný, neboli žádný a to je totéž. Láska Boží čeká, jak se nám zadaří. Je trvalá a neměnná!
Chtění, připout

Chtění, připout

Chtění, připoutanost
„Čiň, jako když nečiníš, buď stejně spokojen když myslíš, že se Ti daří, jako když máš dojem, že se Ti nedaří. To nechej na Bohu“.
 
Je to moudrost, která nás léčí z připoutanosti a závislosti na dětech, lidech, věcech, vlastnostech a očekáváních  .. a tím nás i zbavuje nutného návratu na Zem. Každé chtění vytváří novou Karmu!!
Regrese

Regrese

Regrese
Astrolog duchovní dokáže pohlížet do minulosti Zrozence a nalézt příčiny současných poruch a pozitiv, aniž podrobí Klienta drastickému pokusu regrese (návrat), na nějž někteří reagují šokem. Klient nemusí opakovaně prožít minulé traumatizující stavy, projde si to s astrologem na intelektuální rovině, která je přístupnější všem a není dlouhodobě zatížena emocemi a strachy, osvětlí si příčiny a může upustit od vykolejení sebe z cesty, jakmile sám bude o to usilovat. Tuto část za Zrozence nikdo nemůže naplnit, ani rodič za dítě, ani učitel za žáka. Všichni jsme v boji, se sebou samým. Všichni klesáme pod váhou svého kříže, každý sám. Když mi to dojde, budu rozvíjet v ratolesti ctnosti: trpělivost, harmonie, obětavost, vytrvalost, disciplína, moudrost, laskavost, soucit a tím prospěji i sobě, "odpracuji" si svou vlastní karmu. Protože není možné, aby byly chyby a vina tam vně na jiných.
 
Kdybych byl duši čistou, jako je Nebe, potkával bych bytosti nebeské, nebo ještě lépe, byl bych již v Nebi.
Reinkarnace

Reinkarnace

Reinkarnace
Na poli praktickém pomáhá sestupovat zpět do minulosti, připomenout si chyby charakteru, které nás zavlekly do situací těžkých více i méně a pak se od nich uvolnit. To člověk pocítí tak, že něco nejasného a neurčitého přestává tajemně tísnit a naléhat na duši.
1
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one