LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Astrologie Radix

Šikula

Šikula

0. Nadřazený - Brožura
 K čemu mi je Astrologie a HO?
Ke všemu. Horoskop obsahuje minulé vlivy, současné a je podkladem pro Vaši budoucnost, Váš Osud. Umožní Vám poznat sebe, ačkoliv si můžete myslet, že se znáte. Podle HO poznáte, že ani ne (Zrozenče a proto mužský rod). HO ukáže co umíte i co Vám nejde, jaké úkoly máte v životě naplnit. Co, kdy, kde, s kým a proč.
Kdo tohle ví, vstupuje mezi lidi vyzbrojen sebepoznáním, neubližuje druhým, což zároveň znamená, že neubližuje zbytečně sobě a lépe se mu žije než ostatním, kteří o svém Osudu nemají potuchy..
 
Příčina většiny potíží a Astrologie:
Manuál Zlobidlo je brožurka, ve které najdete doplňující text zejm. s ohledem na zdraví.
 
Něco málo o Astrologii, interpretace:
Průvodce Šikula je vhodný. Budete jej potřebovat, tam jsou vysvětleny pojmy: dům, ZNamení, Planety aj. Tento nadřazený Průvodce vznikl na podnět mnoha lidí, jakož i ostatní specializované  manuály, které tu a tam zmínim v textech.
 
Astrologie osobnosti:
Existuje manuál Koumák, který má o astrologii a jejich protagonistech informace.
 
Poznámka:
Jsou také Brožury zaměřené na různá témata:
Lékařské, Vztahové, Děti… Nemusíte shánět psychologické aj. knihy.
 
Aspektář:
Pro Osobní horoskop, tedy Os. HO Radix použijeme následující symboly:
Pozitivní  + jsou sextily a trigony $ .
Negativní ‾  jsou polosextily % a kvadráty # .
Nijaké nevyvážené jsou  ±  a patří k nim často konjunkce  !.
 
Také některé další aspekty budeme považovat za "ani dobré, ani zlé". Místy budu konjunkce přesně analyzovat a pak uvedu konkrétně, že daná konjunkce v daném konkrétním případě je taková, či maková, např.  +  anebo ‾ .
 
V Brožurkách najdete vysvětlení:
- Statický Radix, co je?
- Jak provést nápravu vrozeného na kvalitnější?
- Interpretace horoskopické mapy, co to je a jak postupovat.
- atd.
 
Na nadpisky níže klikněte, písmo se zvětší, bude černé na bílém podkladu. Text se stane daleko čitelnější.
Mám přebytek

Mám přebytek

Mám přebytek
Máte zdůrazněn jeden Živel. Proto u Vás převažuje charakter a postoje, některé z níže uvedených.
 
Subjektivní introvert:
Protože interpretace HO dává toto zařazení Zrozence.
Následující rozvádím v Osobním Horoskopu na vyžádání. Zde je jen ukázka, oč běží.
Pokud máte určité vyhodnocení, další podrobnosti jsou u indexu RR (Radix podrobněji).
…………
RR Podrobně Ohnivý člověk
OHEŇ u introverta - Zrozenec trpí silnou přilnavosti..
………………
RR Podrobně Vodní člověk
VODA introvertní - Majitel HO je uzavřen, hraničí to..
……….
………………
Subjektivní extrovert:
Protože došlo k takovému akcentování v HO.
…………
RR Podrobný popis Ohnivého člověka
OHEŇ extrovertní - podle svých přání se Zrozenec HO..
………………
RR Podrobný popis Vodního člověka
VODA u extroverta - vnímá krásu a dobro dle..
Umíte nezaujatě

Umíte nezaujatě

Umíte nezaujatě?
Sebekriticky a kriticky hledět na věci kolem? Na to odpoví upřesnění, že jste subjektivní, nebo objektivní typ.
Obsazení levé hemisféry HO dává subjektivní převahu.
Obsazení pravé hemisféry HO dává objektivní převahu.

Vy tedy jste Subjektivní | Objektivní typ
Váš HO ukazuje na orientaci: .. sem si napište výsledek.
 
Zde existuje však i možnost:
 → že Vy ač subjektivní, máte správné nazírání, sice vlastní a osobité, ale nikomu to nevadí.
 → nebo že Vy, jakožto objektivní typ uznáváte taková pravidla, která jsou daná.
Přizpůsobivost

Přizpůsobivost

Jste přizpůsobivý?
Nebo svůj? Stanovením intro a extroverze v HO vidíme podle rozmístění Pl.
Majitel HO je Þ .. Extrovert / Introvert
Podle vyhodnocení následuje v Os. HO výklad daného typu.
 
 ð Co je extrovertní typ?
Zrozenec klade důraz na jevy probíhající především ..
 ð Co znamená, že jsem introvert?
Rozmístění Pl v HO ukazuje na typ, který má více osud ..
Co Vám zcela

Co Vám zcela

Co Vám zcela
Navazujeme na minulý text. Už víte, která funkce = živel Vám nefunguje. Nelze ho používat konstruktivně – každý to tak máme!
Chybí mi Živel (dle uvedeného dříve)!
Ačkoliv Vám přímo nechybí v HO žádný živel, v životě se to projeví, jako když chybí Živel:  ., (který, pište si). Ale ti lidé, kteří nemají některý živel, těm chybí i doslova. V obou případech normálně vyhodnotíte „superiorní“ a „inferiorní“ a uvidíte, zda se shoduje výsledek s neobsazeným živlem. Nemusí – pak ho nepotřebujete.
 
Když se nemůže použít:
Oheň F l  člověk nedokončí akce, je neprůbojný, je snílek..
Země E l malý smysl pro realitu, nedostatek vztahu pro Pozemské materiálno, nepragmatický.
Vzduch L l projevuje se iracionálně, nekonstruktivně (racio - rozum).
Voda W l nedostatek citovosti, sounáležitosti, altruismu (až sociopatie).
Souhra psychy

Souhra psychy

Souhra psychy
Zdůraznění až moc funkce „superiorní“ nebo „pomocné“ potřebuje léčit aj.
 
Vrozené a tedy přirozené je žít superiorní Þ  . (napište si svou)
Jako pomocné fungují Þ  . (napište)
A příliš se nespoléhat na svou nepracující Þ  . (zapsat)
A to znamená, že:  . (máte vhodně rozložené funkce, ne nemáte)
Příklad:
výpočtem jste určili, že převládá E, pak F, pak W a málo je L. Protože F a E jsou stejného typu (iracionální), jedna z nich jako superiorní se vůbec neumí uplatnit – ta s méně body, ačkoliv se o to pokouší nevědomky, dopadá to podivně. V tomto případě je odsunuta na „vedlejší kolej“ zcela F (nejste odvážný typ s plným nasazením, radostným a iniciativním).
Dále se mohou uplatnit obě další (cit a myšlení). Ovšem píšeme, že L je maličko, tak se moc na „mentalitu“ svou nespoléhejte a vždy se zamýšlejte nad míněním lidí! Protože to, co se vám může zdát jako dobré, může být objektivně zcela mimo mísu – ani to neposoudíte (dedukce, logika, vhled, dialog, objektivita, vstřícnost, nadhled aj.,  jsou také typu L Vzduch)..
Podobně odvoďte svůj konkrétní Případ.
temperament

temperament

Jaký je váš temperament?
Můžete si ho spočítat. Vrozená přirozenost zjištěna rozborem všech ZN, Pl a Bodů v HO.
 
¤, R, AS, MC Þ        ā 3 body
♀, ♂, S           Þ        ā 2 body a ostatní po 1 b.
 
^ =
b =
f =
Oheň =
d =
h =
` =
Vzduch =
J =
_ =
c  =
Země =
a =
e =
i =
Voda =
Např.
ve K máte T a V. Počítáte 2 body + 1 bod  = 3 pro Vzduch atd.
Převažuje Živel .. (vepište si). Potom je hodně obsazen i .. (napsat). Patří k téže dvojici?
 

Vyhodnocení

Obecně existují
1) Dvě fce racionální (usuzuje a hodnotí hodnotu, hodnotový systém). Myšlení L (Vzduch) a Cítění W (Voda).
2) Dvě iracionální (výsledek pozorování není spojen se soudem, žebříčkem hodnot). Je to Země E percepce (pracuje kontaktem s hmotou) a Oheň F intuice (vnímá situaci).
 
Jestli-že převládne jedna z téže dvojice, její zbývající druhá nemá šanci. Může nečekaně napáchat mnoho škody svým primitivním projevem (výbušnost).
 
∑ člověk používá nejsilnější a z druhé dvojice jednu nebo obě všelijak.
Škůdci

Škůdci

Kdo škodí nyní Zrozenci
Současnému životu? Planety, kterým říkáme škůdci Ŝ jsou rozhodující. Jestli – mají v HO aspekty s Planetami, pak je musíme z takového pohledu analyzovat.
Škůdci Ŝ jsou: W  U  X  Y  Z . Jestli mají #, tyto aspekty jsou velmi obtížné. Pokud jsou součástí pozitivních, i tam to není snadné..
Individuální rozbor je nutný, nelze zevšeobecnit.
Nyní jste

Nyní jste

Nyní jste
Popis obecný, pak popis pro negativní aspekt k ZN, popis pro pozitivní aspekt k ZN (čili k Pl, jsou-li v tomto Znamení, platí i dále).

Beran

 l Rozhodný, cílevědomý, nadšený, má sebedůvěru, ochotný, se silou vůle, míří vpřed, je instinktivní, iniciativní a bojovný.
ˉ Negativně je netaktní, hrubý, agresivní, sobecký, bezohledný, jednostranný, urputný, neopatrný, netrpělivý a pudový.
+ Pozitivně je organizačně zdatný a schopný, odvážný, plný radosti a víry, aktivní, pohyblivý, vstřícný, moderně a pro budoucí věci směrovaný, hrdý, spravedlivý.
 

Býk

l Realisté, drží se hmatatelného a jistot.
 + Jsou vytrvalí, spolehliví, odolní, udržují trvání věcí i situací, mají vztah k umění, znají sexuální realitu, mají cit pro formu.
ˉ Negativně je poživačný, tvrdohlavý, pohodlný, materialistický, hněvivý, závistivý.
 

Blíženci

l Aktivní, přizpůsobivý, zvídavý.
+ Společenský, ochotný, sdílný, šikovný, zvědavý, se zájmem o vše, stále potřebuje změny, je komunikativní.
ˉ Nervózní, roztěkaný, nestálý, upovídaný, nedůsledný, neodporující, negativně bez svého názoru, nespolehlivý.
 

Rak

l  Vnímavý, plodný, je symbolem početí a mnoha dojmů, citlivý
+ Má kreativní fantazii, dobrou paměť, pozorovací schopnost, lásky všeho druhu, typ rodinný, pomáhá druhým, je přítulný, sentimentální, rozvážný, má svůj vnitřní životní rytmus.
ˉ Negativně je ovlivnitelný, náladový, bojácný, pomalý, přecitlivělý, nedůtklivý, citově manipuluje s druhými, urážlivý a choulostivý.
 

Lev

 l Egocentrický, cílevědomý.
+ Klidný, tvořivý, nadšený, organizačně činný, orientovaný na budoucí.
ˉ Jednostranný, arogantní, pohodlný, vytahovačný, povyšuje se, chce ovládat.
 

Panna

l  Šikovný, pořádkumilovný, důkladný, systematický, logický, citlivý.
+ Kombinačně analytický, ekonomicky založen, vnímavá duše s tělesnou vnímavostí, střízlivý, spolehlivý, přesný, skromný, pilný, pracovitý.
ˉ Puntičkář, pedant, kritik, malicherný, dráždivý, pochybovačný, podezřívavý.
 

Váhy

l Umělecké nadání, talent, konverzace, diplomacie.
+ Krásno, estetično, otevřenost, chápavost, nadšení, laskavost, přívětivost.
 ˉ Na nás hraje teátr, přetvářku, je povrchní, nerozhodný, upovídaný.
 

Štír

l Pud sebezáchovy je velký, citová hloubka a výška nezměrná, vůle je citová.
+ Věrnost, odvaha se obětovat, nezávislost na člověku, bystrost, paměť.
ˉ Výbušnost, zlost, náladovost, žárlivost, podezřívavost, touha mít nad někým moc.
 

Střelec

l Duchovnost, nadšení, cílevědomost.
+ Snaha po nalezení pravdy a mezilidské lásky, spravedlnost, rytířskost, záliba v cestování.
ˉ Nerozumný, samolibý, pyšný, subjektivní, lehkomyslný, arogantní a bezohledný.
 

Kozoroh

l Tvořivý Duch, pevnost, pracovní nasazení.
+ Výdrž, serióznost, trpělivost, logika, systém, důkladnost, snaha.
ˉ Strnulý, odříká si, přísný, drží se zpět, šplhoun, chladný, bezcitný.
 

Vodnář

l Je osvobozený od vášní, vynalézavý, myšlenkově nevypočitatelný.
+ Plánuje, systematický, organizuje, duchovně aktivní, předvídavý.
ˉ Věcnost až bezcitnost, nevypočitatelnost, kverulant.
 

Ryby

 
l Senzibilita, vnímavost, rozjímání, otevřenost k citovému přijímání.
+ Představivost, fantazie, denní snění, přizpůsobivost, nepolapitelnost.
ˉ Nerozhodný, neaktivní, sentimentální, lhostejný, nesamostatný.
Zrozenec byl

Zrozenec byl

Zrozenec byl
V minulé inkarnaci   Q / ..
Nyní se podívejte, ve kterém ZN máte Lunu R. To je odpověď.
 
Co popisuje toto ZN / R si již řeknete sami.
Např. R:
v Beranu je velmi dobrodružná, v Býku usedlá, v Blížencích rozlítaná, v Raku rodinná, ve Lvu teatrální, v Panně pruderní, ve Váhách přecitlivěloučká, ve Štíru obětavá až moc, ve Střelci má toulavé boty, v Kozorohu je citově skrytá ač jemná, ve Vodnáři je ekologicky ochranitelská, v Rybách nostalgická a romantická.
Vládu nad Dnem

Vládu nad Dnem

Vládu nad Dnem Zrození
Planetární Vládce pro den narození (úterý ..) vdechl svůj otisk kvality každému miminku. To silně ovlivní všechny dny jeho Pozemské existence.
Planetárního Vládce uvádí některé astrologické Programy. Někomu stačí, když zná den narození (Pondělí……) a Vládce k němu pevně daného přiřadí už sám ..
Ukázka vlivů jednotlivých Vládců, dobrých i nedobrých.
 
Slunce   +  je tvořivé, chce seberealizaci, radost, autoritu, má odvahu, hrdost  ad. . .
ˉ   domýšlivost, smutek, zbabělost, panovačnost...
 
Luna   +  představuje nálady, pocity, podvědomí, přání, tajemno, změny, péči, představy. ..
ˉ   úzkost, frustraci, urážlivost, stereotyp...
 
Venuše   +  Planeta lásky ke konkrétní bytosti, příjemné vztahy, vzhled, sympatie, pěkné tělo, nádherný hlas
ˉ   naopak flirt, faleš, ..
 
Merkur   +  koncentrace myšlenek, řízení, nekolísavost, jasnost, rozhodnost..
ˉ   rozum, mluvení, gestikulace nefunguji jak mají . .
 
Mars   +  boj, primitivní energie, přežití, sex. .
ˉ   zneužívá vitalitu, hádavost, rvaní, nekultivovanost, drzost, uchvácení, znásilnění. .
 
Jupiter   +  vzdělávání, rozvoj, mravnost, duchovnost, spravedlivost.
ˉ   ješitnost, marnotratnost, povýšenost, hrubost, fanatismus. .
 
Saturn   +  omezení, průtahy, překážky, moudrost, trpělivost..
ˉ   nemoudrost, nemoci dlouhé, chronické, nemocnice, věznice..
 
Uran   +  genialita, progresívnost, soucit, ctí universální zákony..
ˉ   je revoluční, zvrácený, výbušný, nevypočitatelný .. negativně v 99 % HO.
 
Neptun   +  je-li v HO duchovní základ, je léčitelem, nebo umělcem.
ˉ   páchá škody, provádí zločinnost, delikvenci, drogově závislý.
 
Pluto  -   přesně chápe smysl a účel sexuality, vědomí není ovlivněno strachy a úzkostmi, je silný zvládat mnohé.
ˉ   neodvratné hraniční zkušenosti se Zlem, Sílou, Moci, Rizikem, Smrti, Děsem aj. .
 
U všech negativních  ˉ   Vládců existuje pro Vás řešení (Duchovní astrologie nebo Psychologická či jiná, osvětlí).
1
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one