LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Bible, historie a dnes

Bible trochu jinak, než otrockým mentorováním vět, bez jejich chápání..
"Čtěte duchem, nebuďte otroky litery".
Kostelík a knihy
Kostelík a knihy
čtení 2.

čtení 2.

Čtení druhé

(čtení 2.)

V tomto viditelném světě se pohybují různé bytosti různého stupně nadání a schopností, které však cítí samy, že v tomto přeorganizovaném světě .. , se každou chvíli někde spoje trhají. Lidé nevěřící se snaží trhliny napravovat asi tak, jakoby v lodi díry ucpávali vatou.

Někteří lidem dostávají dary Ducha svatého. Zjevení patří k bohovědě mystické, právě tak jako levitace, extáze, vize, záře a vůně, zdrženlivost od jídla pití (naprostá), stigmata neboli rány Kristovy na čele, boku, rukou a nohách, vidění stavu duše.., o nichž však nutno soudit dle pravidel Benedikta XIV.!

Jednou z vyvolených byla Anna Kateřina Emerichová, páté dítě jedenáctičlenné rodiny z Flamske vesničky u Koesfeldu. Žila tedy za francouzské revoluce, napoleonských válek a přežila i jeho pád (8.září 1774 - 9.února 1824). Dcera chudého sedláka a proto už útlém mládí musela do služby k cizím lidem. Dvanáct let v rodičovském domě ji daly lásku, ctnost, poslušnost, cudnost a střízlivou zbožnost jako dobrý základ do dnů jejího žití.

Protože od dětství vídala svého anděla strážného, myslela si, že tak s duchovním světem máme spojení všichni. Hodiny se modlívala při pastvě dobytka, v noci rozjímala o umučení Páně.. A mívala vize. Viděla Ráj, pád prvních lidí a výjevy z obou Zákonů. Později konala duchovní cesty nad Evropou, celým světem, dostala se do očistce, do nebe, na Lunu, Slunce a Hvězdy. Rozhodla se nezvratně vstoupit do kláštera.

Aby si opatřila potřebné věno k vstupu tam, sloužila vesnickému učiteli, doufajíc že se u něj naučí hrát na varhany a spíš se jí otevře brána do kláštera. Ale byli chudí a tak pro ně pracovala z lásky.

Teprve v 28 letech byla přijeta u augustiniánek v Agnetenbergu u Dűlmenu jako společnice Kláry, dcery učitele, která si její přijetí u jeptišek podmínila. Proto byla považována za poslední, ale pokora ji nevadila, netrpěla tím.

Jednou na ni spadl z výše těžký koš prádla při jeho vytahování výtahem a od té doby stále churavěla, nemohouc chodit.

{místy hezká stará mluva ponechána} 

Bible, historie

Bible, historie

Bible, historie a dnes
(čtení 1.)
Básník Kliment Brentana ztvárnil drama podané vidoucí Kateřinou Emmerichovou. Ona způsobila jeho zázračné duchovní obrácení.
Jednou v roce 1818 z obyčejné zvědavosti k ní přišel na návštěvu a zůstal až do její smrti. Mnoho bezvěrců se vlivem jejího života proměnilo a dostalo novou chuť žít a věřit a mít naději. Vědělo se o ní, věděly o ní vrchnost i lid.

Básník pak zapisoval její mnoha vidění a sestavil knihy o Životě a utrpení Kristově, o Životě nejsvětější Matky Páně, o Hořkém umučení Pána našeho Ježíše Krista, o Poznávání svatých ostatků, o Svatém kněžství v Církvi, o Práci a utrpení ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové a o Jejích posledních dnech.

Její životopis od K.E.Schmögera je obsáhlou sbírkou podivuhodných zjevení, jež svědčí o „plnosti pravdy“, již Kristus svěřil své Církvi /prostřednictvím jim zvolených lidí/, o Ježíši samém, úhelném to kameni, kromě něhož nelze jiného nalézt než ten, který je již položen, a jím je Ježíš Kristus [1.Korintským 3. 11.]

Útržky myšlenek a obrazů, později uváděny, budou z knihy, kterou někdo odložil do popelnice a pak někdo jiný mně ji přinesl. Tak se ke mně dostala, opravila jsem ji, scelila, očistila, srovnala stránky, vyhladila rožky a přečetla ji. A nyní se o některá místa z ní s vámi podělím.
Nevím kdo ji přeložil, neboť ji chybí Úvodní list. Za předmluvou je pouze J.D.

Místy uvedu citace, místy volné vyprávění trochu upravené k obrazu dnešní češtiny, nic víc.
obr. 32

obr. 32

obr. 29

obr. 29

obr. 27

obr. 27

1
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one