LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Básník a jasnovidka

Bible, historie

Bible, historie

Bible, historie a dnes
(čtení 1.)
Básník Kliment Brentana ztvárnil drama podané vidoucí Kateřinou Emmerichovou. Ona způsobila jeho zázračné duchovní obrácení.
Jednou v roce 1818 z obyčejné zvědavosti k ní přišel na návštěvu a zůstal až do její smrti. Mnoho bezvěrců se vlivem jejího života proměnilo a dostalo novou chuť žít a věřit a mít naději. Vědělo se o ní, věděly o ní vrchnost i lid.

Básník pak zapisoval její mnoha vidění a sestavil knihy o Životě a utrpení Kristově, o Životě nejsvětější Matky Páně, o Hořkém umučení Pána našeho Ježíše Krista, o Poznávání svatých ostatků, o Svatém kněžství v Církvi, o Práci a utrpení ctihodné Anny Kateřiny Emmerichové a o Jejích posledních dnech.

Její životopis od K.E.Schmögera je obsáhlou sbírkou podivuhodných zjevení, jež svědčí o „plnosti pravdy“, již Kristus svěřil své Církvi /prostřednictvím jim zvolených lidí/, o Ježíši samém, úhelném to kameni, kromě něhož nelze jiného nalézt než ten, který je již položen, a jím je Ježíš Kristus [1.Korintským 3. 11.]

Útržky myšlenek a obrazů, později uváděny, budou z knihy, kterou někdo odložil do popelnice a pak někdo jiný mně ji přinesl. Tak se ke mně dostala, opravila jsem ji, scelila, očistila, srovnala stránky, vyhladila rožky a přečetla ji. A nyní se o některá místa z ní s vámi podělím.
Nevím kdo ji přeložil, neboť ji chybí Úvodní list. Za předmluvou je pouze J.D.

Místy uvedu citace, místy volné vyprávění trochu upravené k obrazu dnešní češtiny, nic víc.
30.11.1999 01:00:00
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one