LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Články na FB - Rok 2016

Červené linie

Červené linie

Červené linie - Radix
Astrologie je nástroj pro Astrology a jejich obor astrologii. Bez znalostí Jazyka planet, planetek, hvězd, bodů, astrologických Znamení a tak dále ji nevyložíme. Slouží všem tím, že Astrolog zprostředkuje tento "jazyk" ostatním lidem. Bez HO (horoskopu), v němž máme shromážděna potřebná data, by astrolog nedokázal nic. Je to tedy Astrologie, obor, který dokáže odpovídat na kladené otázky - ano na všechny. Ale jsou samozřejmě Témata, na která neodpovídáme a to proto, že je to neetické a nežádoucí. Kdybychom např. měli znát dobu úmrtí, jak bychom asi dokázali vůbec do posledního dechu žít? Kdybychom měli některé věci vědět, Bůh by nám je neskryl .. protože člověk často neví, co činí, nemá ještě uvolněné všechny Dary a schopností. Je součásti procesu, zvaného evoluce. Až se vyvine 100 %, pak bude vědět VŠE a nebude se bát, bude nesmrtelný..
Astrolog povídá to, co vidí v Horoskopu. Bez něj vidí člověka a neví nic.
Prosím, klikněte vždy na Nadpis článku. Pak se otevře text i obrázek v čitelnější a jasnější podobě!
Tak jak jej vidíte, to je Ukázka. Po kliknutí budete mít tzv. Detail.
Výroky, citáty.

Výroky, citáty.

Výroky, citáty..
POJMY abecedně

POJMY abecedně

POJMY (abecedně) N
Negativní       ‾ aspekty vzbuzují odmítání i strach. Strach je nepřítel, který nám bere energii, nutnou ke zvládání života. Majitel HO bez dynamických kvadrátů a opozic nečelí výzvám, žije v iluzích, vytváří si do budoucna karmu ne právě lehoučkou. Ale lidí bez těchto aspektů je mizivě málo. Musíme projít mnohé životní zkušenosti, než budeme celostní. Obtížné zkušenosti dnes, jsou cenné zítra, pro pochopení a prosvětlení života. Dynamické aspekty jsou šance, něco se naučit. Stejně tím musíme projít. Silný člověk je žije za pochodu a jde přes ně dál. Slabý je nyní může pochopit a uvidí je v novém světle, jako lekce výhodné, které podpoří jeho životní růst. Dynamické aspekty produkují napětí a vystavují tělo stresu [ dr. Davidson ], podle toho, jak s napětím člověk naloží. Buď jsou zásobárnou energie, anebo nastane přečerpání sil. Síla mysli a vůle se nesmí podcenit. Meditací se náročné vlivy zklidní, člověk se posílí, čistí, mění a zvyšuje schopnost odbourat stres. Energie u Opozice i Kvadrátu, čili u dynamického (živoucí, akční) aspektu, činí potíže. Střetávají se vněm protichůdná přání a pocity, vzájemně se dráždí a to popuzuje a nutká člověka k nějakému projevu, aby se energie uvolnila. Disharmonické konfigurace (negativní sestavy Pl) ukazují, kde jsou z karmy mentálně emocionální (myšlenkové a pocitové) struktury nejméně vyrovnané až zablokované. Kde nedokážeme hned poznat ta naše jednání, emoce, myšlenky, přání, která jsou neslučitelná. Tím nás donutí je korigovat, zamýšlet se, zpracovat. Když vnější výzvy nenásledujeme, žijeme v neustálých frustracích. Když je řešíme úspěšně, dosáhneme většího uspokojení, než u harmonických aspektů. Negativa ‾  se snažte přeměnit na pozitiva + a vně se odraz proměny dostaví (jako změna oblečení, řečový projev, empatie) právě prostřednictvím interakcí s lidmi. Zjevně poznáte, až nastane jejich změna k Vám, v závislosti na Vaši změně. Nejprve já a pak reaguje svět, naopak to nelze.. Ať se kolem děje cokoliv, jsem to já, kdo vede své chování do každé situace, jsem to já, kdo se chová instinktivně, nebo kdo se pevně rozhodl, zachovat si svou kultivovanou tvář, protože jsem tu za sebe a pro sebe a můj osud mnou tvořený mi jednou ukáže, jak jsem lekce zvládal (i po sprše oschnu a bude zase pohoda, čas trápení mine). Můj osud mne vždy dostihne. Napěťové aspekty ukazují, že v minulém životě nebyly vyřešené některé části osobnosti a že i nyní budou energie k dispozici, ale Osobnost pro uvolnění tvůrčí síly, jim tentokrát už musí věnovat svou pozornost. Tyto napěťové aspekty se často nachází v horoskopech lidí s neobvyklým vývojem nebo výsledky. Planety jako části různých Principů vědomí si během prvého oběhu Saturna po 30 let neuvědomujeme, proto je později (v dospělosti) vnímáme jako bolestné. Negativa jsou pro tuto inkarnaci poruchy, které jsou teď  určené k proměně, a proto je už musíme zvládnout. Když ne nyní, jednou ano, ale za obtížnějších podmínek, které si tím, že to necháváme plavat, či se vymykáme, připravujeme sami sobě jako vlastní těžký Osud! V tomto smyslu je každý sám strůjcem svého štěstí. A až to POTOM přijde, nebude si opět vědom, toho co bylo a začne znovu a znovu a znovu, dokud si nevzpomene..
Kapsle, enzymy

Kapsle, enzymy

Kapsle, enzymy, čaje
Kapsle nebo domácí „tablety“. Tím se rozumí doma připravené „kapsle“ z potravinových (koření, bylinky) ingrediencí, ne tablety koupené. Např. fenyklové kapsle znamená, že fenykl umeleme nebo rozetřeme, dáme do vyprázdněných kapslí od vitamínu C (aj.). Můžeme si ho připravit po každé, když budeme potřebovat, anebo si vzít špetičku v množství takovém, které by se vešlo do kapsle. Jestli berete vitamíny v tabletách, musíte je rozlámat, aby nebyly ostré, aby vám neporanily uvnitř krk. Lépe je rozetřít je na prášek.
POJMY abecedně

POJMY abecedně

POJMY (abecedně) ukončení. M
Mentalita         je proces, přicházející z Mentální oblasti. Tedy z 2. roviny, když počítáme od 1. Duchovní (Božské). Mentální dimenze zahrnuje veškerou Univerzální Mysl (Poznání, vědění časoprostorem neomezené). Máme schopnost z ní čerpat a zpracovat mozkem, něco málo. Mysl umožňuje určitým způsobem činnost naším myšlenkám. Logiku, abstrakcí, analýzu, globálnost pohledů, detail, jazyková nadání, vyjadřování a jeho bohatost, věcnost, způsob řečené i psané řeči, komunikace, způsoby a zájem o kontakt, vstřícnost, zatvrzelost, předsudky, progresívnost, mentorování či samostatné rozvíjení myšlenek a nápadů, bohatost pochodů a souvztažnost jevů, schopnost vidění analogií, symbolů, vize, vhledy, intuici, druh a kvalitu interpretace svých myšlenek druhým, radost a potřebu mluvit. Poznáme, co naši mysl přitahuje, k čemu inklinuje, je-li líná, i po čem baží. Mentální vědomí je na Zemi reprezentováno především (ale nejenom) Merkurem, Blíženci a Pannou. Je to 3. Mentální rovina.
Minulost          v textech chápeme jako dávnou před narozením, před tímto vtělením, před současným životem, před nynější inkarnaci. Současnost začala vstupem ducha do hmoty těla na Zem, dnem a časem narození človíčka. Duch byl i před tělem, ale nyní jak praví Bible .. i stal se tělem ..
Mutuální          Znamení se vyznačují tím, že jsou proměnlivá, pohyblivá. Tedy oblasti a Postoje, kde je naše přizpůsobení  možné (např. Blíženci, Panna ad.).


 
UVEDENÉ KÚRY

UVEDENÉ KÚRY

UVEDENÉ KÚRY BUDOU NÁSLEDOVAT
Sledujte další články. Pokud se nepostupuje v správném sledu, bude to pro tělo taková zátěž, že se zdraví může ještě zhoršit. Vše je nutné dělat přesně tak, jak píšu a v pořadí, jak uvádím.
Velmi na tom záleží, ba dokonce je to zásadní, nechcete si přece přetížit ledviny odcházejícím balastem a přijít i o ně (aj.):
 
a) úprava pH k nastolení ACIDOBAZICKÉ rovnováhu viz Úprava pH – acidobazické rovnováhy.
b) očistit LEDVINY, čili močové cesty. Ledviny se snaží vyloučit močí kovy a přitom vznikají kaménky více typů. Aby to mohly udělat, musí být funkční, viz Kúra – ledvinová.
c) odstranit PARAZITY viz Kúra – proti parazitům. Zbavíte se jich a tělu se ihned hodně uleví.
d) pak vypudit z těla ŠKODLIVINY a zastavit Zdroje. Viz Kúra – kovy těžké, chelace.
e) dále se zaměříme na STŘEVA. Viz Kúra – střevní.
f) v očistě následují JÁTRA se Žlučovody a Žlučníkem. Viz Kúra – játra a žlučník.
g) SPECIFICKÉ Kúry podle aktuální potřeby, kdykoliv.


 
OÁZA V MĚSTSKÉM

OÁZA V MĚSTSKÉM

OÁZA V MĚSTSKÉM PARKU!
Pro všechny bytosti. Přímo ve městě můžeme čerpat přirozené přírodní síly pro zdraví. Město se stará a tak máme kam jít na procházku sami i s rodinou. Potěšit se kusem čisté nezničené přírody, zpěvem ptáků, veverkami ve větvích stromů, celkem krotkými. Děti si mají kde hrát na spoustě prolézaček, pískovišť a houpaček. Sportovci běhají po vytýčeném prostoru sem a tam. Ti línější posedí v přírodní příjemné venkovní restauračce.. Milovníci psů se potěší a potkají tudy procházet mnoho krásných ras. Dole je říčka, louka, lesíky, políčka, remízky .. prostě nádhera.. Jsou tu kopce i rovinky, v zimě vhodné pro lyžaře, pro něž tu je v zimě i vlek .. vše ve městě! Řeka se kroutí a vytváří mnoho čarovných zákoutí, meandrů, kačenky plavou s rodinkou malých za sebou, lidé se zastavují na můstku nad řekou a pozorují vlnky na ni, koně přicházejí, aby se ochladili za letních dnů..  Nad řekou je malý rybníček z části chráněný lesíkem, kde posedávají páničci a páničky se pejsky. Milenci odpočívají na některé z velkého výběru mnoha funkčních udržovaných laviček. Na večer se nad údolím třpytí Měsíc se svým průvodem nesčetných jiskřivých hvězd, pohádková nádhera. Ale před tím nastává západ slunce, který je v těchto místech vždy nepopsatelný, barevný, den co den jiný. Paleta barev je široká, člověk by tu nádheru ani nevymyslel.. a nám stačí, že se můžeme dívat. Ta vesmírná umělecká symfonie potěší ateisty i nás ostatní, je nedostižné nádhery, zůstávám udiveně stát a ráda pozoruji tu hru na obloze tam, nad řekou.
Park je rozsáhlý, táhne se z jedné strany podél celé délky města. Zde se snoubí člověk a příroda spolu. Velmi citlivě do ní vstoupil, žádným násilím ji nepřetvořil, naopak. Místy je lesík jako prales, také v něm teče potůček, kam lidé chodí pro vodu. Pod ním je ukryto v bujném porostu několik kouzelných rybníčků. Nad jejich hladinou to žije a bzučí.
Přicházejí malíři a fotografové. Celé okolí říčky i ona sama je velkou inspirací pro umělce. Také místem, kam chodí lidé na procházky jak v horkém létě, tak za deště na jaře a na podzim a v zimně v závějích a vyšlapaných cestičkách ve sněhu. Je to krásné místo. Celý park je pochopitelně   ch r á n ě n ou   o b l a s t í. Jsou tu takové cedule, jako na obrázku, kde se dozvíme mnoho zajímavosti jak o květeně, tak i o ptactvu a dalších živých tvorech, včetně ryb, které tu s námi lidmi žijí v klidu a přátelství.
Které to je město? Hádejte!
SATURN A PSYCHO

SATURN A PSYCHO

SATURN A PSYCHOFYZICKÉ ZDRAVÍ
Vysvětluji Ascendent, který má volnou (ne příliš přesnou) konjunkci anebo paralelu se Saturnem, přísným Lektorem a Strážcem Prahu. Paralela i konjunkce jsou zde pro zdraví tako zlé jako kvadrát a opozice (přibližně).
 
Písmeno ch. je krátce choroba, abych to v lékařském pojetí nemusela stále psát, ruší přehlednost. Slabý Ascendent je v Raku, Kozorohu a Rybách. O tom jsem už psala. Dále používám pojem Poškozený, zde myslím Saturna s negativní vazbou k jiné Planetě.
 
Zděděné: nevymlouvejme se na předky a začněme sami dělat něco pro SVÉ zdraví. Nejsou nemoci dědičné, mohou být vrozené, ale to je zcela něco jiného (jestli chcete k tomu text, napište do komentářů)..
………. na OBR ………..
PROGNÓZKA 9.10.

PROGNÓZKA 9.10.

PROGNÓZKA 9. 10. 2016, objektivně.
Luna v konjunkci s Plutem v Kozorohu a sextilu na Venuši do Štíra, uvolňuje mnohé roztodivné nálady, emoce, pocity, smutky, melancholie až deprese. Záření dopadá především na Kozorohy, Váhy, Berany a Raky (dle Slunce). Energie vlivem Kozoroha není příliš, fyzické. Duševně naopak, mysl pracuje hluboce, celkem soustředěně a neúnavně (pokud nás právě nerozhodí nějaké nálady).
 
A pokračujeme s troškou do mlýna:
něco o Znamení Štíra. Souvisí se sexualitou, penězi, moci a transformaci. Ve Štíru je nyní Planeta lásky, erotiky a peněz a co do obsahů koresponduje se Štírem. Tak by se zdálo. Ale v představě lásky a hloubky je mimo možností pozemské. Její touhy jsou přehnané a požadavky neuskutečnitelné. Člověk se cítí neuspokojen, proto frustrován, a propadá různým pocitovým a emočním výkyvům od šílené pohádkové lásky po emoční nevraživost, zlost, podezřívavost..
 
Kdo má Venuši ve Štíru ve svém HO Zrození, nemá to snadné!
 
Venuše je však Planetou světla dle Mandaly, ať už je v Býku či ve Váhách. Má ráda krásu, příjemné věci, jemné milé doteky.
Zatímco Štír je temnota sama, zrození, zplození, udržování lidského rodu, znovuzrození, smrt (celkem násilné proměny). Žádná lehkost a sympatie. Charisma Štír dává, to ano, vyzařující z nejhlubší hlubiny člověka. Ale bývá tak nějak na hraně. Ačkoliv působí přitažlivě, má v sobě i něco nebezpečného.. tak jako v neprobádaných hlubinách propastí, skal, průrev.. Tak lákavé, krásné, záhadné a riskantní. Ale člověk tam musí, chce odhalit ta tajemství.. riskuje.
 
Celý život je risk. Nikdy a nikde nejsme de facto v bezpečí..
POJMY abecedně

POJMY abecedně

POJMY (abecedně) pokračování. M
Materialista      nemůže na základě svého chabého poznání vnímat věci mimo dosah smyslů, těmi pěti se jenom nechá oslovovat. A myslí si, že ta hmota, o níž se tak opírá, se vytváří sama, bez vlivu Vědomé Bytosti? Takové iluzi se říká MÁJA (za záclonou). Kdyby mozky, jako byl Einsteinův, Newtonův aj. stvořil člověk, pak by je produkoval i nadále, ale ne! I „ateisté“, kteří popírají Boha, jsou tváři v tvář Smrti se svou logikou apod. bezmocní, nedokáži se zachránit. A ještě smutnější je, že z tohoto světa odcházejí bez naděje! Kde mají v tyto chvíle svou „všemocnou „vědu? Každý den lepší a jinou!
Mediumita       je nežádoucí jev. Projevuje se u slabých ovládatelných jedinců. S těmito lidmi lze manipulovat jak na rovině Pozemské, tak za života i z oblastí Paranormálních dění.
NÁVAZNOST

NÁVAZNOST

NÁVAZNOST LÉČEBNÝCH KÚR
Když přerušíte (ozdravíte) jen jediný škodlivý článek, uděláte hodně pro své zdraví, nedostanete mnoho nemocí včetně rakoviny (podporují ji škodliviny typu rozpouštědel, motolic, plísní). Když se vyhnete všemu zde popsanému v textech, budete zdraví a svůj život prožijete beze strachu.
Sledujte, zda se vaše symptomy nemocí ztrácí. Když se objeví nový projev, znamená to, že je v těle nějaký nový patogen, který je příčinou. Ihned přemýšlejte o tom, co se změnilo poslední dny. Co že vám to uškodilo a takový Zdroj (jídlo, mýdlo..) přerušte.
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one