LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

POJMY (abecedně) pokračují. L

POJMY abecedně

POJMY abecedně

POJMY (abecedně) pokračují. L
Luna   a Instinkty,  a vyšší Dary. Instinkty se týkají přežití těla; přicházejí nevědomky jako blesk a nemáme zásluhy na tom, že jsou vždy správné a předčí rozum. Dostávají je veškeré živé bytosti. Kvalita ostatních duchovních Darů: relativně málo lidí má opravdu některé zvláštní dary Ducha. Ty odpovídají Zralosti jednotlivého ducha vládnoucího tělu. Zatímco u nerozvinutých se projevují v nižší kvalitě až destruktivně, někdy ukrytě. Oč jsou utajenější, o to bývají při projevení horší. Osobní vlastnosti reprezentují: Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Mars (Q R S T U ) a to vždy ve formě dobré i zlé. Intuice je nejvyšší schopnost, kdy se rozum úmyslně, pomoci koncentrované vědomé vůle, dokáže ponořit do Universální nekonečné 3. oblasti Mysli a někdy až do 4. oblasti Ducha a obdržet potřebná moudra, technické znalosti, pochopení jevům, symbolům, karmickým událostem. Pak prostě Ví. Projevuje se to genialitou. Běžně schopnosti: se například u  neosobního Urana projevují jako originalita, podivínství, extrémy, lidství a lidumilnost, technické nadání, extrémní prudká nebezpečnost a výbušnost, unáhlenost a zvraty, mohutnost ve všem (mnoho razantní energie). Neptun je Inspirace a Vědění, když je vypracovaný. Jinak jde o nekontrolovaný příjem z 2. Pocitové oblasti forem a barev. Ona je vhodná na nižší rovině rozvoje k ztvárnění hudbou, sochou, poezii a jiným uměním. Tam bývá lidský duch vtržen v nočních snech, ale může se to stát i za denního snění. Lidský duch VIDÍ, SLYŠÍ, ČICHÁ, DOTEKEM VNÍMÁ, CHUTNÁ … Na mnohem vyšší duchovní úrovni se transformuje člověk k Poznání (kde rozum bledne závistí), díky Znovuzrození prostě vše VÍ a Zná příčinu dějů, i odpovědi na: PROČ?..  Neptun se běžně po dobu lidského života projevuje jako snivost, závislost na drogách, mýlky, intenzívní setrvalé pocitové nezřetelné stavy, blouznění, fanatismus. Pluto Z a Telepatie je chtěné vědomé konkrétní spojení mezi vysoce činnými duchovními bytostmi, bez ohledu na jejich aktuální pobyt v té které oblasti Ducha na "zemi či na nebi", využívá celou nekonečnou Universální 2. Pocitovou a 3. Myšlenkovou oblast pro komunikaci a neslyšně "MLUVÍ".  Běžně: se u lidí většinou: projev zastavil na vývojovém stupni fyzickém s mocenským a sexuální chtíčem, násilím aj., vždy enormně silný. Je-li negativně projeven, pak je zákeřný a destruktivní, podlý, temný, nepřímý, fanatický, posedlý, chladný, vládychtivý a manipulující, ale může být i statečný..
24.11.2016 17:33:54
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one