LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

POJMY (abecedně) ukončení. M

POJMY abecedně

POJMY abecedně

POJMY (abecedně) ukončení. M
Mentalita         je proces, přicházející z Mentální oblasti. Tedy z 2. roviny, když počítáme od 1. Duchovní (Božské). Mentální dimenze zahrnuje veškerou Univerzální Mysl (Poznání, vědění časoprostorem neomezené). Máme schopnost z ní čerpat a zpracovat mozkem, něco málo. Mysl umožňuje určitým způsobem činnost naším myšlenkám. Logiku, abstrakcí, analýzu, globálnost pohledů, detail, jazyková nadání, vyjadřování a jeho bohatost, věcnost, způsob řečené i psané řeči, komunikace, způsoby a zájem o kontakt, vstřícnost, zatvrzelost, předsudky, progresívnost, mentorování či samostatné rozvíjení myšlenek a nápadů, bohatost pochodů a souvztažnost jevů, schopnost vidění analogií, symbolů, vize, vhledy, intuici, druh a kvalitu interpretace svých myšlenek druhým, radost a potřebu mluvit. Poznáme, co naši mysl přitahuje, k čemu inklinuje, je-li líná, i po čem baží. Mentální vědomí je na Zemi reprezentováno především (ale nejenom) Merkurem, Blíženci a Pannou. Je to 3. Mentální rovina.
Minulost          v textech chápeme jako dávnou před narozením, před tímto vtělením, před současným životem, před nynější inkarnaci. Současnost začala vstupem ducha do hmoty těla na Zem, dnem a časem narození človíčka. Duch byl i před tělem, ale nyní jak praví Bible .. i stal se tělem ..
Mutuální          Znamení se vyznačují tím, že jsou proměnlivá, pohyblivá. Tedy oblasti a Postoje, kde je naše přizpůsobení  možné (např. Blíženci, Panna ad.).


 
26.11.2016 17:09:00
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one