LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Cesta Horoskopem - esoterický vývoj lidstva

Intuitivní

Intuitivní

Intuitivní
Vyplujeme z objetí Jednoty mnohých individualit (to říká ZN = znamení Ryb L nad Ascendentem) do prostoru ZN Vodnáře K.
 
Ve Vodnáři se cítíme (pozůstatek cítění z L) naráz odděleně od bytostné sounáležitosti v objetí, náhle jsme jako nazí a nedávný prožitek nás ihned automaticky pudí patřit do skupiny, kde se naše samota "zmenší" proto, že budeme „zase“ v kontaktech s jinými mnohými entitami, stejně usilujícími o totéž. Ve skupině, či týmku lidí jíž jsme součásti něčeho většího než je naše maličkost.
 
Tam si postupně pomalu a zvolna začínáme vlivem následného ZN Kozoroha J uvědomovat pro a proti takové integrace (předchozí K). Také nám dojde to, že mezi více jednotlivci musíme brát ohledy na jiné, k čemuž různé druhy Vědomí ani úrovně jedince nestačí. Pobytem v Kozorohu se vědomí prohloubí na konkrétně zacílené úkoly a dojde k uvědomění si něčeho, co je v zorném úhlu člověčí pozornost. Pozornost je zaměřena na Cíl, na jeho Kvalitu. Požadavky jsou náročné a čas tlačí.
 
Jako celé lidstvo postupujeme ve vývoji dále do Střelce I, který umožňuje expanzi každé entitě. Velice se odvažujeme nyní opouštět na čas známé skupinky a samostatně překračovat jejich i své hranice. Ale hledáme i na všech stranách v prostoru a pohlížíme do různých výšek, pohledem míříme k blikotajícím nádherám na temném pozadí Vesmíru. Jdeme v rámci pravidel a zákonů i Zákona, dle potřeby stanovovaných a proměňujících se flexibilně se změnou života na Zemi. Naše porozumění se stalo vědomým v Kozorohu J, poté se rozšířilo v pochopení a chápání ve Znamení Střelce I .
 
Dostatek příležitostí, zkušenosti a šancí je nutno nyní prohloubit, sestoupit za hranice života jednotlivce a to se vlivem Štíra H děje. Sestupem do hlubin neznámého nitra, nalézáme pochopení pro potřeby nejen své, ale i pro náš druh: pro lidstvo jako celek. Prožíváme stejná utrpení jako každý: strachu, bolestí a smrti.
Nabrali jsme mnohé diametrálně krajní zážitky a nyní na další cestě vývoje ve Váhách G nutno zvažovat čili váhat: jak dál.
 
Již si umíme vysvětlit, že co nesejeme, později nesklízíme, nemáme. Začínáme poznávat na vlastní kůži, co znamená zákon Karmy. Jak přichází Vyvážení misek Osudu, jak hledáme rovnováhu v životech.
 
Vyvíjíme se dál přes ZN Panny F , Lva E , Raka D , Blíženců C , Býka B a Berana A . Až projdeme i těmito zkušenostmi (střízlivé F , hrdého E , pečujícího D , informujících C , stabilního B a individuality A ), nastane další evoluce.
 
Přijde další následná Etapa, která je náročnější a na vyšší rovině kvality fyzicko-psychicko-duchovní. Vývoj Evoluce můj, tvůj, jejich a náš běží jako po spirále. Nikdy není výchozí a konečný bod týž, je o mnoho Výš. Tedy lidstvo procházíme evoluci ke kýženému Shůry danému jedinému Cíli. Tím je: navrátit se konečně Domů! Pak lidstvo zcela přirozeně nebude potřebné. Nebude na Zemi. Nebude Země, ani nová. Nebude nic, co nyní je nám známé a blízké.
 
Bude probuzení a mnohem bližší Svět a nekonečný údiv nad sebou samým, proč jsme tak dlouho otáleli. Co jsme to tak dlouho žili. Otázky se zcela rozplynou v prostředí vibrací uklidňující "věčné sladké Lásky". Ta nás obejme po naši pouti, celé utrmácené. Budeme se koupat v laskavých vibracích a cítit jen štěstí a mnoho druhů lásek (bezvýhradných, bez kupčení já tobě a ty mi, bezpodmínečných).
 
05.06.2015 17:28:11
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one