LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

Léčím se sám - škodliviny

Zapper – po 2.

Zapper – po 2.

Zapper – po druhé
Nedostupná místa, čili odstíněná:
jsou taková, kam zapping „nedosáhne“, protože tam jimi proud Zapperu neproniká.
Odstíněné (skryté) organismy jsou v;
- v žaludku, střevech, očních bulvách, varlatech, žlučových porézních kamenech (skrytí v otvůrcích kamenů), též v ledvinových kamenech. V nervových gangliích jsou hlavně viry Herpes a kvasinka Candida albicans.
Elektřina proudí a sklouzává po stěnách některých orgánů, aniž se dostane (napoprvé) do jejich tkáně a dutin.
- je nutné parazity vyplavit. Proto používáme i bylinné kúry (protiparazitální)!
Zapper

Zapper

Zapper
Zapper je přístroj, který zabíjí všechny škodlivé organismy, velké (viditelné okem) i malé (okem neviditelné, někdy ani optickým mikroskopem). Bakterie jsou zničeny do 3 minut, hlísti do 5 a roztoči do 7 minut (proto používáme tento nejdelší 7 minutový interval, resp. můžete pro snadnější počítání používat 10 minut včetně, ne víc).
 
Připojím se k Zapperu:
sednu si a uchopím do každé ruky vodivé (měděnou, zlacenou aj.) držátko ve tvaru trubky.
- prvých 7 (10) minut ničím parazity. Pak dám 20 (ne delší než 30) minut pauzu. Nyní se z hynoucích a zničených parazitů uvolňují živé odkryté bakterie s viry, které přežily, protože v těle parazita byly ochráněny. Dříve, než tyto uvolněné bakterie projdou skrz vstupy lidských buněk dovnitř do nich, musíme je chytit.
- druhá fáze je zase 7 (10) minutová aplikace, která zabije především bakterie. Nyní se uvolňují viry z hynoucích bakterií, trvá jim to asi 20 (30) minut, než se skryjí někam (do buněk našich tkání). A to nedovolíme.
- třetí a poslední 7 (10) minutová aplikace zabije poslední volnou skupinu virů, dřív než odejdou z přístupných (mezibuněčných) míst do buněk a skryjí se.
UV zářiče

UV zářiče

UV zářiče
Ultra fialové záření používejte, zabíjí maličké biologické organismy (okem neviditelné mikroby). Jeho vlnové délky jsou pod oblastí viditelného světla, na straně fialových (V violet) paprsků, o délce menší než 400 nm a větší než rentgenového záření (čili starší název X paprsky) 10 nm [ nanometru ].
Oblast 280-315 nm UVB (na OBR.) je zhoubná pro živé organismy, napadá bílkoviny a fyziologické procesy v těle, spouští rakovinné rozpady tkání. Zcela hubí jednobuněčné organismy, ničí i rostliny. Používá se k dezinfekci (ostražitě). Nižší vlnové délky pod 280 nm (tvrdé záření) mají ještě větší průraznost a efekt. Čím kratší je vlnová délka (lambda), tím větší je intenzita pronikavosti materiály i snadnost toho dosáhnout..
Přístroje jsou v různém provedení a lze si je pořídit.
Ozonové přístro

Ozonové přístro

Ozonové přístroje
Je účinnější než ultrafialové zářiče UV. Má dezodorační efekt, rozkládá páchnoucí látky. Vyrábí se na místě jako směs O3 ozónu a kyslíku O2. Neskladuje se. Je o mnoho účinnější, než chlor (závadný pro člověka) nebo brom (ještě horší).
V přírodě se ozon uvolní bleskem, který udeří do molekul O2 kyslíku, rozštěpí je a aktivované kyslíkové atomy O reagují s molekulami O2 na nestabilní O3 ozon (cítíme vůni).
Výhodou je, že ozón může čistit vzduch a věci okolo nás suchou cestou. Zabije mikroorganismy, které jsou škodlivé pro člověka (i zvířata). Je vhodný v takových malých přeplněných prostorách, jako jsou interiéry automobilů, kde je do pár minut odstraní (bakterie, viry, roztoče, alergeny i plísně).
Používá se také na likvidaci větších parazitů jako blech a vší. Snadno takto dezinfikuje koberce, textilie, nábytek, kuchyně, šatny, kanceláře, haly, sklady, lázně, vodní nádrže a bazény. Ozonový přístroj odstraňuje zápachy obuví, nátěrů, tabáku.. Také zápach po zvířatech .. Dále zápach po požárech a záplavách..
Používá se k dezinfekcím pitné vody.
Mikrovlnky – 7.

Mikrovlnky – 7.

Mikrovlnky – 7. pokračování (podprahová manipulace)
Sovětští neuropsychologové:
- mimo jiné, teoretizovali i o možnostech psychotelemetrických účinků (tzn. ovlivňováním lidského chování rádiovými signály vysílanými na kontrolovaných frekvencích). Zvažovali, zda by pak vhodné subjekty zcela nevědomky, pod prahem vnímání prováděly příkazy přijímané prostřednictvím mikrovlnných přenosů, působících prostřednictvím již zmíněných narušení psychoneurálních receptorů na jejich psychoenergetická pole. Z tohoto důvodu, a kvůli 28 shora uvedeným kontradikcím, je použití mikrovlnných aparátů v libovolné formě s konečnou platností riskantní. Současné vědecké názory v mnoha zemích zmíněný sovětský zákaz použití mikrovlnek zjevně oponují.
Mikrovlnky – 6.

Mikrovlnky – 6.

Mikrovlnky – 6. pokračování (nepoužívejte!)
Potenciální využití důsledků poškození mikrovlnami ke kontrole mysli:
v důsledku namátkové tvorby reziduálních magnetických depozit a vazeb uvnitř biologických systémů těla (poškození nervové a mízní soustavy) nakonec mohou být zpřístupněny ovlivňování neurologické systémy (v první řadě mozek a nervová centra).
Déle trvající expozice může mít za následek dlouhodobou depolarizaci tkání,  neuroelektrických obvodů. Jelikož tyto vlivy mohou způsobit prakticky nevratná poškození neuro-elektrické integrity různých součástí nervového systému, je příprava potravy v mikrovlnné troubě v každém ohledu nedoporučitelná.
Efekt zbytkového magnetizmu může vystavit části psychoneurálních receptorů v mozku vlivu uměle produkovaných mikrovlnných vysokofrekvenčních polí.
Mikrovlnky – 5.

Mikrovlnky – 5.

Mikrovlnky – 5. pokračování (biologické účinky)
Zde jsou účinky, pozorované u lidí „nepřímo“ i „přímo“, vystavených mikrovlnám (buď byli v jiné místnosti, anebo nebyla mikrovlnka zapnutá):
Postupný kolaps vitálního energetického pole - u osob zdržujících se poblíž zapnuté mikrovlnné trouby.
Snížení energie buněk - zejména krevních a lymfatických se děje v blízkosti mikrovlnek.
Destabilizace látkové výměny - potenciály aktivované v potravě jsou destabilizující a degenerativní.
Poškození buněk - klesá potenciál vnitřní buněčné blány potřebný při štěpném procesu, což vede k jeho destabilizaci a narušenému přenosu živin do krevního séra.
Destrukce mozkových obvodů - elektrické impulsy na stykových potenciálech mozku degenerují a selhávají.
Narušení nervové soustavy - nervové elektrické obvody degenerují a selhávají. Symetrie energetických polí nervových center, jak v centrální, tak i v autonomních částech nervového systému, se rozpadá.
Ztráta bioelektrické aktivity - projevují se výpadky synchronizace bioelektrického napětí ve vzestupném retikulárním aktivačním systému (řídící funkce vědomí).
Snížená vitalita – lidé, zvířata a rostliny v okruhu do 500 metrů od provozovaného zařízení trpí dlouhodobou a kumulativní ztrátou vitality.
Poškození nervové soustavy a lymfatického systému - v celém nervovém systému a mízní soustavě se tvoří permanentní „depozity“ zbytkového magnetizmu.
Hormonální nerovnováha - tvorba hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen se postupně zhoršuje a nakonec přeruší.
Narušování mozkových vln - úroveň poruch vzorců signálů mozkových vln alfa, delta a théta je nápadně vyšší, než je obvyklé.
Duševní poruchy - v důsledku neuspořádaných průběhů mozkových vln se projevují negativní psychické efekty. Patří k nim ztráty paměti a schopnosti koncentrace, snížení emočního prahu, zpomalení myšlenkových pochodů a přerušovaný spánek, při statisticky vyšším procentu u jednotlivců dlouhodobě vystavovaných nepřetržitým okrajovým emisím a vlivům polí produkovaných mikrovlnným zařízením (trouby nebo jiná zařízení  jako radary).
Mikrovlnky – 4.

Mikrovlnky – 4.

Mikrovlnky – 4. pokračování
Biologické účinky mikrovln:
Vystavování se mikrovlnným emisím má negativní účinky na celkové biologické zdraví lidí.
Rusové při experimentech s vysoce sofistikovaným vybavením odhalili, že lidé mohou být mikrovlnami nepříznivě postiženi, aniž by jedli jídla vystavená mikrovlnnému záření.
Už pouhý vstup do energetických polí v okolí těchto zařízení (i nezapnutých) má výrazně škodlivé účinky. Na základě toho, Sověti v roce 1976, zakázali veškerá mikrovlnná zařízení zákonem.
Mikrovlnky

Mikrovlnky

Mikrovlnky – 3. pokračování
Mikrovlny a výživné hodnoty potravin:
- způsobují výrazné snížení výživné hodnoty všech studovaných potravin.
- znehodnocení vitamínů a minerálů. Poklesla biologická využitelnost B komplexu, vitamínů C a E, základních minerálů, poklesla i rychlost s jakou si tělo zpřístupní a využije živiny.
- nastal rozpad vitálních energetických polí, u všech testovaných potravin poklesl o 60 až 90 procent.
- došlo k snížení stravitelnosti plodů a zeleniny, v souvislosti s tím se změnily metabolické reakce a způsobilost integrace alkaloidů, glykosidů, alaktosidů a nitrilosidů včetně B 17.
- způsobují znehodnocení masa, protože likvidují jejich výživnou hodnotu nukleoproteinů včetně RNA a DNK.
- nastalo též snížení kvality potravin, neboť záření urychlilo strukturální rozpad potravin.
Mikrovlnky

Mikrovlnky

Mikrovlnky – 2. pokračování
Další vliv je ten, že toto záření podporuje vznik volných radikálů (radikál je část sloučeniny a má náboj):
- z určitých molekulárních formací stopových minerálů v rostlinných substancích (zejména v syrové kořenové zelenině) vznikají rakovinotvorné volné radikály.
Když zapnete mikrovlnku a máte poblíž v bytě uleženou syrovou zeleninu, tak ji vlnění také prochází, ačkoliv není v mikrovlnce! Její stav se zhoršuje a pak už se o tom, že je zdravá, nedá ani hovořit!
Byl pozorován zvýšený výskyt rakoviny žaludku a střev. Dále s tím souvisí všeobecné ZHROUCENÍ periferní (okraj, povrch) buněčné tkáně, následně postupná degenerace zažívacích a vylučovacích funkcí.
Léky to neopraví, když nadále budeme mít stejný životní styl.
1
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one