LoV.

LoV.

..avatár..
Obsah a organizaci Webů: pro Astro esoterickou společnost a Zdravý styl, zpracovává LoV. za spolupráce s dalšími lidmi. Kontakty přes formuláře zde i jinde jsou snadno dostupné, jako Vzkazníčky, emaily, telefon. Podrobný Profil je k přečtení na několika webech - bylo by to jen opakování. Také nás najdete na Facebook-u. I tam jsou velmi podrobné informace a také nabídky naši činností včetně cen.
Vítejte na ABESUZ a nechť naleznete to _svoje_. Přeji Vám za Astro esoterickou společnost a Zdravý styl Hezký každý den!
Platí ..
Zadejte:  místo narození
               datum a čas narození
               uveďte zda jste muž nebo žena
Odeslat na: astroesotericka@seznam.cz
                Lorencová Věra
Sdílením umožníte, aby se o Webu dozvědělo více lidí. Je tu mnoho různých užitečných i zábavných informací, které je mohou zajímat a pomoct jim. Děkuji za sdílení, LoV.

Hlavní stránka pro Weby:
Astro esoterická společnost a Zdravý styl

22. 09. - 22. 10. 2016

22. 8. 2016 v poledne vstoupilo Slunce do ZN F Panny.
 
22. 9. odpoledne opouští ZN F a vstupuje do Váh G. 22. 10. odpoledne přejde do Štíra H.
Merkur se většinou přidržuje Slunce a pohybují se spolu, příliš se nevzdalují od sebe.
Luna R projde za měsíc všemi ZN a některými (E a F ) i 2 ×. Její citové vlivy se mění co 2,5 dne, relativně rychle.
 
Slunce je v ZN Váhy G a tak seřadím texty počínaje od nich, po Pannu F .
Všechny Planety jsou v pohybu, tedy tranzitující. Tyto uvažujeme vůči jednotlivým Znamením.
 
Pro Váhy
( Q  S V ) T ! G
 Q !   → se vyhodnocuje dle Radixu. Nelze říct, jestli Vaše Slunce, osobnost, přijímá dobré aspekty, pouze to, že nyní můžete být v pohodě, vlídný a přátelský. Neboť Slunce prochází Váhami.
 S !    → skvěle vyjadřuje své přesné myšlenky, které jsou přijímané, je přizpůsobivý.
 V !   → má vhled, vzbuzuje obdiv, je impozantní, sdílný.
 
 (T  W ) ' 
 T '   → přízeň pro nákup módy a krásy, vlídná, oblíbená.
 W '  → nyní větší rozvaha, lepší vztah k autoritám, prohlubuje svou osobnost, je věcný.
 
(U Z ) #
 U #  → tvrdošíjnost neprospívá ani riskování, ovládat své pudy..
 Z  #  →  příliš velké požadavky, z nitra to bublá, touha po moci a penězích nepřiměřená, až může dojít na zákon.., nemoc.
 
X  "  → napětí až neúnosné, bouřit se proti všem včetně rodičů je zničující sociálně i fyzicky (úraz).
 
∑ Na pozadí podstatných vesmírných vlivů probíhají krátkodobé slabší. Dlouhodobé jsou od Jupitera, Saturna, Urana, Neptuna, Pluta, Uzlů.
--------------------------
 
Pro Štíra
(U Z ) ' H  
 U '  → asertivita a schopnost překonat překážky.
 Z   '  → touha zbořit dosavadní stereotyp, přízeň vyšší moci a uznání lidí.
 
 (> Y ) $
 Y $  → touha po dálkách, nepoznaném, grandiózní plány, naplnění některých snů.
 < '  → zamíříte k novým, ještě nikdy nepoznaným idejím, lidem, uzavíráte nová obohacující  přátelství, to se nyní daří.
---------------------------
 
Pro Střelce
( Q V ) ' I  
 Q '  → osobnost se rozvíjí a raduje (pokud to Radix nevylučuje).
 V ' → nyní je čas ucházet se o jistou podporu, záležitost, vyzařuje impozantní energii a má vhled do budoucích věcí.
 (T W) ! 
 T !  → nyní správně vnímáte krásu a sami jste okouzlující, to přitahuje nová přátelství a příjmy.
 W !  → vytrvat, nepodléhat náladám, pečovat o své tělo. 
( Y > ) #
 Y #  → jestli se nyní necháte ovlivňovat, je to až nebezpečné. Iluze a mámení pomine tak, jako aspekt. Pozor na zdraví, zápletky, alergie..
 > #  → nesetrvávat na zažitých starých způsobech. Den se mění a my máme také..
 X $  → nyní vám přicházejí intuice, využijte je a dejte se novými cestami k rozšiřční myšlení (parapsychologie apod. obory).
< #  → nová náhodná přátelství či setkání podstupujte jen s velkou rozvahou, není pro ně vhodný čas.
 
31.08.2016 17:16:30
porady
Tělo a duch jsou neoddělitelnou součásti - člověka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one